20140127

RESIDU ( RESAPAN INDIVIDUAL )


[..../..../2007] MEMAHAMI PROSES KEHIDUPAN MELALUI ILMU PENGETAHUAN
[..../..../2008] MEMAHAMI CINTA
[..../08/2008] MEMAHAMI KOMUNIKASI